Beleidsplan 2023

Het vermogen van de Stichting wordt gevormd door schenkingen, erfstellingen en legaten. Het vermogen wordt door het bestuur van de Stichting beheerd. De doelstelling van het vermogensbeheer is het vermogen in stand te houden en de baten van het beheer aan te wenden voor de financiering van projecten die voldoen aan de doelstelling van de Stichting. In 2023 is circa € 30.000 beschikbaar voor subsidies.

Het eigen vermogen van de Stichting per 31 december 2022 bedraagt € 29.278,27. In 2022 is voor € 22.123 aan subsidies uitgekeerd. Voor lopende projecten is een bedrag van € 42.657 aan subsidies gereserveerd.