Beleidsplan 2020

Het vermogen van de Stichting wordt gevormd door schenkingen, erfstellingen en legaten. Het vermogen wordt door het bestuur van de Stichting beheerd. De doelstelling van het vermogensbeheer is het vermogen in stand te houden en de baten van het beheer aan te wenden voor de financiering van projecten die voldoen aan de doelstelling van de Stichting. In 2020 is circa € 30.000 beschikbaar voor subsidies.

Het eigen vermogen van de Stichting per 31 december 2019 bedraagt € 53.080,72. In 2019 is voor € 15.957 aan subsidies uitgekeerd en voor € 1.950 aan giften gedaan. Voor lopende projecten is een bedrag van € 33.455 aan subsidies gereserveerd.