Jaarrekening 2021

In 2021 heeft het Jaap van Duijn Vogelfonds voor € 34.163 aan subsidies uitgekeerd. De grootste gift (€ 10.000) bedroeg de bijdrage aan de uitbreiding van de Marker Wadden. Omdat meer werd uitgekeerd dan aan giften werd ontvangen, bedroeg het resultaat van het fonds – € 14.117,64. Het eigen vermogen daalde van € 52.424 ultimo 2020 naar € 33.332 eind 2021.