Bestuur

Het bestuur van de Stichting Jaap van Duijn Vogelfonds wordt gevormd door:

J.J. van Duijn, voorzitter

L.G. van Duijn-Camfferman, secretaris

M.R. Glazener, penningmeester

J.A.J. Vink

De bestuursleden ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden.