Jaarrekening 2023

De Stichting heeft in 2023 voor € 20.196 aan subsidies uitgekeerd. De rekening van baten en lasten sloot met een batig saldo van € 162,83. Het eigen vermogen steeg van € 29.278 naar € 36.311. Er stond eind 2023 nog voor € 35.787 aan toegekende, maar nog niet uitgekeerde subsidies uit.