Steun aan ‘Vrije vogels’

‘Vrije vogels’ is een schitterend uitgevoerde publicatie van de Vogelwerkgroep Zuid-Kennemerland. De uitgave van dit rijk ge├»llustreerde boekwerk van 244 pagina’s, verschenen in mei 2015, werd mede mogelijk gemaakt door een gift van de Stichting.