Stichting Jaap van Duijn Vogelfonds

Dit is de website van de Stichting Jaap van Duijn Vogelfonds.

De Stichting is opgericht op 25 februari 2014 en heeft als doel financiële steun te verlenen aan projecten die het behoud en de verbetering van de natuur bevorderen, en in het bijzonder aan projecten die bijdragen aan de diversiteit en de verbetering van de vogelstand in Nederland. De Stichting heeft geen winstoogmerk.

De Stichting Jaap van Duijn Vogelfonds is aangemerkt als algemeen nut beogende instelling (ANBI). Het bankrekeningnummer van de Stichting is NL33 INGB 0006 4262 58

KvK-nummer: 60111011

RSIN-nummer: 853769618