Jaarrekening 2022

De Stichting heeft in 2022 voor € 22.123 aan subsidies uitgekeerd. De rekening van baten en lasten sloot met een verlies van € 2.254,21. Het eigen vermogen daalde van € 33.332 naar € 29.278. Er stond eind 2022 nog voor € 42.657 aan toegekende, maar nog niet uitgekeerde subsidies uit.