Jaarrekening 2020

Eind 2020 had de Stichting een eigen vermogen van € 52.424. Er werd in 2020 voor € 17.013 aan subsidies uitgekeerd en voor € 1.350 aan giften gedaan. Er stond een bedrag van € 35.882 aan toegekende, maar nog niet uitgekeerde subsidies uit. De inkomsten uit periodieke giften bedroegen € 20.250.