Jaarrekening 2022

De Stichting heeft in 2022 voor € 22.123 aan subsidies uitgekeerd. De rekening van baten en lasten sloot met een verlies van € 2.254,21. Het eigen vermogen daalde van € 33.332 naar € 29.278. Er stond eind 2022 nog voor € 42.657 aan toegekende, maar nog niet uitgekeerde subsidies uit.


Jaarrekening 2021

In 2021 heeft het Jaap van Duijn Vogelfonds voor € 34.163 aan subsidies uitgekeerd. De grootste gift (€ 10.000) bedroeg de bijdrage aan de uitbreiding van de Marker Wadden. Omdat meer werd uitgekeerd dan aan giften werd ontvangen, bedroeg het resultaat van het fonds – € 14.117,64. Het eigen vermogen daalde van € 52.424 ultimo 2020 naar € 33.332 eind 2021.


Vogelfonds steunt uitbreiding Marker Wadden

Natuurmonumenten wil de Marker Wadden met een nieuwe eilandengroep vergroten van ca 950 ha naar 1250 ha. Het Jaap van Duijn Vogelfonds steunt de uitbreiding van dit belangrijke nieuwe vogelbroedgebied met een subsidie van € 10.000. De Marker Wadden zijn een prachtig voorbeeld van hoe menselijk ingrijpen de natuur – en in dit geval in het bijzonder de vogelstand – kan verrijken.


Jaarrekening 2020

Eind 2020 had de Stichting een eigen vermogen van € 52.424. Er werd in 2020 voor € 17.013 aan subsidies uitgekeerd en voor € 1.350 aan giften gedaan. Er stond een bedrag van € 35.882 aan toegekende, maar nog niet uitgekeerde subsidies uit. De inkomsten uit periodieke giften bedroegen € 20.250.Mede mogelijk gemaakt door …

De Stichting heeft in de afgelopen jaren onder meer de uitgave van een aantal vogelboeken gesponsord. Zo verschenen in 2020 ”De Griel – kroniek van een spookvogel” en de schitterende ”Avifauna van de Biesbosch”, een prachtig geïllustreerd standaardwerk van 570 pagina’s. De publicatie van beide boeken werd mede mogelijk gemaakt door giften van de Stichting.


Eerste subsidies toegekend

In september heeft de Stichting zijn eerste subsidies toegekend. De Vogelwerkgroep Boxmeer ontvangt een bijdrage voor de vervanging van 20 steenuilenkasten. Ook wordt onderzoek van Vogelbescherming Nederland naar de achteruitgang van de spreeuw financieel gesteund.


Foto Ben van den Broek

De prachtige foto van het baardmannetje is beschikbaar gesteld door vogelfotograaf Ben van den Broek. Zie zijn website benvandenbroek.blogspot.com voor meer!