Jaarrekening 2019

Eind 2019 had de Stichting een eigen vermogen van € 53.080. Er werd in 2019 voor € 15.957 aan subsidies uitgekeerd en voor € 1.950 aan giften gedaan. Er stond een bedrag van € 33.455 aan toegekende, maar nog niet uitgekeerde subsidies uit. De inkomsten uit periodieke giften bedroegen € 20.850.Steun aan ‘Vrije vogels’

‘Vrije vogels’ is een schitterend uitgevoerde publicatie van de Vogelwerkgroep Zuid-Kennemerland. De uitgave van dit rijk geïllustreerde boekwerk van 244 pagina’s, verschenen in mei 2015, werd mede mogelijk gemaakt door een gift van de Stichting.


Eerste subsidies toegekend

In september heeft de Stichting zijn eerste subsidies toegekend. De Vogelwerkgroep Boxmeer ontvangt een bijdrage voor de vervanging van 20 steenuilenkasten. Ook wordt onderzoek van Vogelbescherming Nederland naar de achteruitgang van de spreeuw financieel gesteund.


Foto Ben van den Broek

De prachtige foto van het baardmannetje is beschikbaar gesteld door vogelfotograaf Ben van den Broek. Zie zijn website benvandenbroek.blogspot.com voor meer!