Beleidsplan 2017

Het vermogen van de Stichting wordt gevormd door schenkingen, erfstellingen en legaten. Het vermogen wordt door het bestuur van de Stichting beheerd. De doelstelling van het vermogensbeheer is het vermogen in stand te houden en de baten van het beheer aan te wenden voor de financiering van projecten die voldoen aan de doelstelling van de Stichting. In 2017 is circa € 25.000 beschikbaar voor subsidies.

Het eigen vermogen van de Stichting per 31 december 2016 bedraagt € 44.525,34. In 2015 is voor € 7.141 aan subsidies uitgekeerd. Daarnaast is voor lopende projecten nog een bedrag van € 10.700 aan subsidies toegekend.