Jaarrekening 2016

Eind 2016 had de Stichting een eigen vermogen van € 44.525,34, op een balanstotaal van € 55.225,34. Het verschil tussen eigen vermogen en balanstotaal wordt gevormd door een bedrag van € 10.700 aan toegekende, maar nog niet betaalde subsidies (kortlopende schulden).
In 2016 werd voor € 7.440,89 aan subsidies en giften uitgekeerd, terwijl voor € 25.000 aan schenkingen werd ontvangen.