Jaarrekening 2019

Eind 2019 had de Stichting een eigen vermogen van € 53.080. Er werd in 2018 voor € 15.957 aan subsidies uitgekeerd en voor € 1.950 aan giften gedaan. Er stond een bedrag van € 33.455 aan toegekende, maar nog niet uitgekeerde subsidies uit. De inkomsten uit periodieke en andere giften bedroegen € 20.850.